ISBN 978-80-969932-7-7

Obsah:
ÚVODOM
ČO JE TO BLUEGRASS
BLUEGRASS NA SLOVENSKU
5-STRUNOVÉ BANJO A JEHO HISTÓRIA
KONŠTRUKCIA BANJA
AKÉ BANJO A ODKIAĽ
DOPLNKY K BANJU
ÚDRŽBA NÁSTROJA
LADENIE BANJA
ROZNA TECHNIKA HRY
Clawhammer
Dvojprsová technika
Štvorprstová technika
Melodické banjo
Single string
Klasické banjo
KOPÍROVAŤ ČI NEKOPÍROVAŤ
ÚLOHA BANJISTU V KAPELE
HRA NA 5-STRUNOVÉ BANJO
ĽAVÁ RUKA
PRAVÁ RUKA
TABLATÚRY
ZÁKLADNÉ AKORDY G,C,D,A,Emi,Ami a D
4/4 TAKT, TIMING A HRA AKORDOV
ROLY V SCRUGGSOVEJ TECHNIKE
Kruh se právě uzavírá (Will The Circle Be Unbroken)
Cripple Creek
Jessie James
OZDOBY
SKLZY - SLADE
PRÍRAZY - HAMMER-ON
ODŤAHY - PULLOFF
VYTIAHNUTIA - CHOKE
FLAŽOLETY - HARMONICS
PREBRNKNUTIE - BRUSH
ÚVODY DO PASÁŽE
UKONČENIA PASÁŽE
VYPLŇUJÚCE LICKY
HRA VO VYSOKÝCH POLOHÁCH
SYNKOPOVANIE A AKCENT
POUŽITIE PRELADOVAČOV V HRE
Cripple Creek
Balada o Jed Clampetovi (Balad of Jad Clempet)
A tak já zas v tom lítám (Salty Dog Blues)
Delová koule (Fire Ball Mail)
Vlak do Flint Hill (Flint Hill Special)
Earls Breakdown
ANATÓMIA SCRUGGSOVHO ŠTÝLU HRY
MELODICKÁ LINKA A DOPLŇUJÚCE TÓNY
AKO SI VYTVORIŤ SÓLO
Shell Be Coming Round the Mountain
O Zuzano (Oh Susanna)
Jessie James

Banjo z mlžných hor (Foggy Mountain Breakdown)
John Hardy (
John Hardy)
POLOHY AKORDOV
HRA DOPROVODU
VAMPING A DOPROVOD POD SPEVOM
Obráť tvár (Loock For Me)
Neverím blonďavím dievčatám (Why Dont You Tell Me So)
Zlatý dážď (Blue Ridge Cabin Home)
3/4 TAKT A RYTMUS
ROLY V 3/4 TAKTE
LICKY V 3/4 TAKTE.
VAMPING V 3/4 TAKTE
PODOHRÁVKY POD SPEVOM V 3/4 TAKTE
Dávno vím, jak pádí čas (All the Good Times Are Past and Gone)
Kľudne sa hnevaj ty smieš (Carolin At the Broken Wheel Inn)
ZÁVEROM