ISMN 979-0-9010039-0-3Obsah:
Štruktúra piesne.
Forma doprovodov.
Chop.
Vamping.
Typy vampingu.
Vamping a basová linka.
Vamping a lick ako jeho rozšírenie.
Vamping a rol ako jeho rozšírenie.
Doprovod založený na roloch.
Typy doprovodov podľa charakteru skladieb v 4/4 rytme.
Vedenie melodickej linky v doprovode.
Doprovod v 3/4 takte.
Chop v 3/4 takte.
Vamping v 3/4 takte.
Vamping a basová linka v 3/4 takte.
Vamping a lick v 3/4 takte.
Doprovod založený na roloch v 3/4  takte
Typy doprovodov podľa charakteru skladieb v 3/4  takte.
Licky pre doprovod.
Čo je to lick.
Použitie lickov.
Rol v polohe a akorde ako lick.
Licky v 2/4 a 4/4 takte.
Licky v 3/4 , 6/4 a 6/8 takte.
Niekoľko skladieb.
Jessie James
Zvedněte kotvy (Sloop John B.)
Franky dlouháň (Try A Little Kindness)
Zo snov svojich poskladám si tvár (Honey You Don't Know My Mind)
Viem čo ťa trápi (Good Womans love)
 Some Old Day
Vracím Se Domů (Old Home Place)
Home Again

Záverom.