ISBN 978-80-570-2572-6Obsah:
1. Úvod
2. Základy hudobnej teórie
2.1. Základ o intervaloch
2.2. Stupnice
2.2.1. Delenie stupníc
2.2.2. Diatonické stupnice
2.2.2.1. Durové stupnice.
2.2.2.2. Molové stupnice
2.2.2.3. Paralelne stupnice.
2.2.2.4. Harmonické molové stupnice
2.2.2.5. Melodické molové stupnice.
2.2.2.6. Rovnomenné stupnice.
2.2.3. Stredoveké stupnice
2.2.4. Chromatické stupnice
2.2.5. Celotónové stupnice
2.2.6. Ostatné stupnice
2.2.6.1. Cigánske stupnice
2.2.6.2. Čínska stupnica
2.2.6.3. Pentatonická stupnica
2.2.6.3.1. Pentatonická stupnica durová
2.2.6.3.2. Pentatonická stupnica druhého stupňa
2.2.6.3.3. Pentatonická stupnica tretieho stupňa - kaušika
2.2.6.3.4. Pentatonická stupnica štvrtého stupňa - mégha
2.2.6.3.5. Pentatonická stupnica hindola
2.2.6.3.6. Pentatonická stupnica mólová
2.2.6.4. Bluesova stupnica
2.3. Akordy
2.3.1. Kvintakord
2.3.1.1. Durový, molový,  zväčšený a zmenšený akord
2.3.1.2. Obraty kvintakordu
2.3.1.3. Tonika, dominanta a subdominanta
2.3.2. Septakord ( sedmičkový )
2.3.3. Nonový ( deviatkový ) akord
2.3.4. Undecimový ( jedenástkový ) akord
2.3.5. Tercdecimový ( trinástkový ) akord
2.3.6. Šestkový akord
2.3.7. Označovanie akordov
3. Rol, jeho variácia a univerzálnosť pravej ruky
3.1. Úprava rolu vzhľadom na tóny melódie
3.1.1. Presunutie tónu na inú strunu
3.1.2. Presun tónu, alebo tónov na inú pozíciu v role
3.1.3. Iný prst
3.1.4. Kombinácia so sebou samým a rolové sekcie
3.2. Cvičenia pre pravú ruku
4. Rozložené stupnice a harmonizácia melódie v akordoch
4.1. Všeobecne
4.2. Dvojtónové hmaty
4.2.1. Terciový postup
4.2.2. Kvintový postup
4.2.3. Šestkový postup
4.3. Trojtónové hmaty
4.3.1. Akordický melodický postup
4.3.2. Akordický chromatický postup
4.3.3. Jazzové akordické postupy
4.3.4. Rozvinutie akordov ( zväčšenie, zmenšenie, pridanie tónu )
5. Stupnicové postupy
5.1. Stupnice a rozložené stupnice v single stringu a melodike
5.1.1. Základné stupnice
5.1.2. Rozložené stupnice v single stringu
5.1.3. Stupnice a rozložené stupnice v melodike
5.1.4. Pentatonické stupnice v single stringu a melodike
5.1.5. Bluesové stupnice v single stringu a melodike
6. Skladby
6.1. John Hardy
6.2. Nashville Skyline Rag
6.3. New York Chimes
6.4. Farevell Blues
6.5. Virginia Bluebell