Profil:
BG Album na Country 84
                  Martin Jurík, Tomáš Merganc, Ján Bratinka            Narodil sa v roku 1955 v Bratislave a k hudbe mal vždy naozaj blízko. Jeho starý otec hrával na husle a jeho matka trocha na klavír.  Ako väčšinu detí aj jeho "nútili" už v útlom veku cvičiť na husle a klavír, pričom potulovanie sa po katakombách bratislavského podhradia bolo pre neho ďaleko zaujímavejšie. Preto to po niekoľkých rokoch jeho rodičia radšej vzdali. 
             Až ako pätnásťročný v roku 1970 sa k hudbe znova sám od seba vracia. A ako väčšina jemu podobných cez gitaru a lavičku v parku. Najskôr sa venuje rockovej hudbe v niekoľkých garážových kapelách a popri tom sa stretáva a stále viac zbližuje s trampskou, folkovou a country hudbou.
               Počas vojenskej prezenčnej služby sa dostáva vďaka náhode ešte ako gitarista a lead spevák do tamojšej country skupiny v ktorej sa prvý krát stretáva vďaka dvom jej členom, ktorý boli už skúsenejší muzikanti aj s českým bluegrassom. Ročné pôsobenie mu nielen uľahčilo vojenskú službu, ale priviedlo ho aj k banju ako nástroju. Preto hneď po návrate do civilu si prerába gitaru, prehadzuje struny rovnako ako sú u banja, kupuje svoju prvú školu hry od Marka Čermáka a po niekoľkých mesiacoch si konečne kupuje aj svoje prvé skutočné banjo - východonemeckú Marmu.
            V tom čase sa zároveň rozhodne venovať sa hudbe trocha hlbšie a začína študovať na bratislavskom konzervatóriu spev a gitaru. To je zároveň aj dosť kľúčové obdobie ktoré ho núti venovať sa viac klasickej hudbe než country či bluegrassu a viac gitare než banju.
               Okolo roku 1979 sa stretáva s iným gitaristom a cez neho s ďalšími muzikantmi s ktorými zakladá svoju prvú (nie rockovú)  vlastnú skupinu "Čmeliaci", ktorá sa však zameriava skôr na trampskú hudbu, či akési slovenské country a hlavne vlastnú tvorbu ako to vtedy bolo hodne zvykom všeobecne. Zároveň sa vracia aj k rockovej hudbe ako "občasný" gitarista rockovej kapely Mona. Bolo to tak trocha chaotické obdobie hľadania samého seba, ktoré vyústilo po necelých štyroch rokoch štúdia na konzervatóriu jeho
predčasným prerušením, pretože k bluegrassu v jeho českej podobe  hlavne vďaka nahrávkam od Zelenáčov a Fešákov ale i vďaka prvým kontaktom s americkým bluegrassom  začína mať k bluegrassu stále bližšie a bližšie. Preto v roku 1981 na jeho podnet prichádza k ráznej zmene v obsadení jeho kapely, k zmene jej repertoáru a zároveň u neho začína opäť dominovať hlavne banjo.  Nakoniec koncom roka 1982 prichádza do kapely Čmeliaci dobrista Henrich Novák. Bol to jeden zo zlomov, pretože viac menej vďaka nemu, novým kontaktom a novým nahrávkam už pôvodného amerického bluegrassu začína bluegrass a banjo u neho už výrazne dominovať.   Bola to hlavne skupina Seldom Scene, ktorá ho fascinovala a neskôr nahrávky Flatt and Scruggs, či niekoľko prvých dosť nekvalitných nahrávok B.Monroa.
               Začiatkom roka 1983 z kapely odchádza Henrich Novák a krátko nato sám svoju kapelu rozpúšťa pretože sa chce venovať už iba bluegrassu čo ostatný členovia nechceli. Koncom roka je oslovený gitaristom Martinom Juríkom, aby spolu s Tomášom Mergancom (kontrabas) a  Vladom Bachratým (mandolína) založili bluegrassovú kapelu. Od tohto okamžiku definitívne dominuje banjo, bluegrass a zároveň to bol zrod dnes už legendárnej slovenskej bluegrassovej kapely  BlueGrass Album. ktorá 15 rokov tvorila slovenskú bluegrassovú špičku a pre nejednu ďalšiu kapelu sa stala vzorom. Už hneď na svojom prvom koncerte na festivale Country83 v Bratislave zožala enormný úspech, pretože na scénu priniesla celkom nový zvuk,  repertoár s dominanciou spevu a vokálu, typickým bluegrassovým vokálom a aj netypický vzhľad a vystupovanie, čo na tú dobu  bolo niečo celkom nové.
             Aj keď kapela patrila k stáliciam až do roku 1998, prišlo k nej k niekoľkým zmenám a rovnako aj Ján Bratinka súbežne občas pôsobil aj v ďalších skupinách. Či už to boli iné krátkodobé, alebo iba príležitostné zoskupenia hrajúce bluegrass, Výraznejšie ho ovplyvnili pôsobenia v zostavách ako bolo ročné pôsobenie vo folkovej zostave MišMaš, dvojročné pôsobenie v rakúskej modern-country skupine HilBili a hlavne dvojročné pôsobenie v duete EJ vytvorenom so skvelým gitaristom Emilom Formánkom, ktoré ako sám vravel bolo pre neho jeho najkrajším hudobným obdobím, kde vznikalo množstvo skvelých spontánnych nápadov.

              Pôsobenie v inej kapele malo skoro vždy dopad aj na BlueGrass Album. Obvykle z nej priviedol do kapely nejakú novú tvár, ktorá zmenila na určité obdobie jej zvuk. Tak to bolo napríklad aj z obdobia pôsobenia vo  folkovej zostave MišMaš, odkiaľ do kapely priviedol tamojšiu speváčku a gitaristku Katku Pořízkovú (dnes Mittereger z Nuggetu), ktorá bola pre kapelu  na dlhé obdobie dosť kľúčovou  postavou. BG Album mala dve asi najlepšie zostavy. Jednak obdobie s gitaristom Emilom Formánkom a potom obdobie s Katou Pořízkovou keď si zahralo na Porte v  Plzni aj v Lochotínskom amfiteatre pred 30000 divákmi na tej istej scéne ako hrali aj vtedy Skyline s Tony Trischkom.  V tom čase bola niekoľko rokov aj pravidelným účastníkom ako Porty tak aj Banjo Jamboree.
               V Bluegrass Albume s ním hrali skoro všetci známejší muzikanti zo Slovenska. Dalo by sa povedať, že mnohých táto skupina odchovala alebo aspoň nejako ovplyvnila. Či to bol gitarista a spevák Igor Pavelica z Belasích, gitarista a spevák Rado Belcák, dobrista Henrich Novák a neskôr Peter Szabadoš, harmonikár Ondrej Tkáč, mandolinista Rudolf Jurkech, Vlado Bachratý a neskôr jeho brat Dušan Bachratý, gitaristi Ferko Machotka, Emil Formánek a Michal Vavro. Katka Pořízková - Mittereger z Nuggetu, Jana Doláková z Fragmentu a dokonca krátko aj Alan Mikušek
.
              Koncom roka 1998 sa BlueGrass Album po pätnástich rokoch rozpadá a Ján Bratinka sa na rok až na niekoľko príležitostných vystúpení s gitaristom Mišom Vavrom, huslistom Stanom Palúchom a basistom Petrom Oberlanderom ako zostava ESPJ  odmlčal.  V roku 1999 však vzniká jeho nová zostava Steam ktorá bola v celkom inom duchu a zložená z mladých viac menej neznámych ale vynikajúcich muzikantov, a ktorá hneď od svojho vzniku zožala obdiv a úspech za úspechom. Nielenže sa hneď zaradila k špičke, ale aj opäť priniesla na slovenskú scénu niečo nové. Jej progresívny zvuk v duchu bluegrassu Skyline bol skutočne čímsi novým. Bola to hudba, ktorej sa vždy chcel venovať a ku ktorej mal vždy asi najbližšie. Hneď v roku 2000 vychádza jej profilové CD a v roku 2002 sa začalo pracovať na ďalšom. Steam hral po celom Slovensku a Čechách a okrem iného aj úspešne napríklad v Holandsku na  prestižnom bluegrassovom  festivale EWOB a aj vo Francúzku na bluegrassovom festivale La Roche Bluegrass Festival . Tesne pred  dokončením druhého CD  na prelome roku 2003 a 2004 sa Steam rozpadá.
                Vracia sa k tradičnému bluegrassu
, teraz už ako stály   člen   v   nitrianskej   zostave Grunt kde   od roku 2000 pôsobil popri Steamu skôr ako stály hosť.  V tejto skupine hrá dodnes a prešiel s ňou kus koncertov po Slovensku, v Čechách a inom zahraničí. Hrali niekoľko krát na festivale v Hornej Porube, a aj na Jamboree Čáslav, v Holandsku na festivale EWOB a vo Francúzku na La Roche Bluegrass Festival  No popri Grunte ho kde tu možno vidieť aj v iných hlavne príležitostných zostavách. V súčasnej dobe okrem tradičného bluegrassu v Grunte sa asi ako jediný na Slovensku a možno aj v strednej Európe venuje takzvanému Classic Banju, čo je hudba písaná špeciálne pre banjo z obdobia okolo roku 1900 a aj starým technikám hrania na banjo ako je dvojprstá technika a clawhammer.
                Na jeho hudbu malo vplyv mnoho ľudí. Dali by sa rozdeliť do dvoch skupín. Na jednej strane to sú ľudia, čo spôsobili zlom v jeho hudobnej orientácii a myslení ako bol dobrista Henrich Novák a neskôr Martin Jurík a ostatní členovia prvého BlueGrass Albumu.  No hlavne americký banjista Tony Trischka, ktorý ho asi ovplyvnil najviac. Možno práve preto si priateľstvo s ním váži ako najcennejšie. A potom tu je tá druhá skupina, ktorú tvoria hudobníci či kapely, ktoré sa mu svojím spôsobom stali akousi motiváciou. V začiatkoch to bol určite Marko Čermák a Zelenáči a hádam aj Pavel Brummer a Fešáci. V neskoršom období banjisti Earl Scruggs, T. Baucom,  B. Eldridge a najmä J.D.Crowe. A rozhodne sa nesmie zabudnúť  na R.Skaggsa a J.Duffeyho, ktorí ho ovplyvnili hlavne ako speváci a osobnosti. Z kapiel dominantnú pozíciu majú Seldom Scene a Country Gentlemeny, neskôr The Osborne Brothers, The Dillards, Jim And Jesse MC Rainolds a samozrejme Skyline.      
                 No nie iba bluegrass. V jeho živote dosť významné miesto zaberá hudba napríklad Suchého a Šlitra, Hany Hegerovej či Jaroslava Wikrenta. No taktiež rocková hudba Jethro Tull, ale aj Mahavishna Orchestra, Nazareth, Deep Purple, Roling Stones, alebo naopak Franka Sinatru, Elwisa Presleyho, Johna Denvera, Johny Casha a aj klasická hudba napríklad  J.S.Bacha. Sám tvrdí, že každá hudba je dobrá a iba občas na niektorú práve nemáme náladu.

                 Počas jeho pôsobenia v BlueGrass Albume hral na mnohých renomovaných scénach v Európe, a aj ako člen doprovodnej skupiny sprevádzal na jeho turné amerického gitaristu a speváka  Ed Mc DadeBeppe Gambetu či Tonyho Trischku, alebo s BlueGrass Albumom hral spoločné koncerty so skupinami ako Nugget, Blackbush, Skyline a ďalšími.
                  Od roku 1989 vyučuje hru na banjo a má stále niekoľko žiakov. Vychoval už mnohých banjistov a nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a Rakúsku.  Jeho asi na Slovensku najznámejším žiakom je Richard Cíferský z Pezinka, alebo Milan Krankus, alebo Michal Vrabec.  No i mnoho ďalších ktorých učil aj na bluegrassových dielňach
.. Takže ho možno stretnúť aj na bluegrassových dielňach, workshopoch, a rovnako aj napríklad ako člena poroty na súťažných a výberových festivaloch.
             Okrem hrania aj občas píše do rôznych  muzikantských časopisov, alebo internetových portálov. No hlavne je autorom prvej pôvodnej slovenskej školy hry na 5-strunové banjo, ktorej prvý náklad v čase vydania v roku 1992 bol v priebehu pól roka rozobratý do posledného kusa a je považovaná za jednu z najlepších učebníc. V roku 2002 preto napísal jej pokračovanie kde sa zaoberá pokročilejšou technikou a v súčasnosti dokončuje ďalšiu učebnicu zaoberajúcu sa improvizáciou a vedením melodickej linky a o doprovode. V pláne je aj učebnica bluegrassového spevu ktorému sa venoval svoju celú kariéru počnúc štúdiom na konzervatóriu. Jeho doménou je tenor, ale kľudne zaspieva aj baritón.
            Prejavil sa aj ako textár a skladateľ. Zložil niekoľko inštrumentálok pre banjo ktoré sa objavili aj na jeho profilovom CD "Až dám zbohom". Je ale autorom aj hodne spievaných skladieb, hlavne z obdobia keď začínal v prvej country kapele Čmeliaci. V BG Albume napísal mnoho textov k skladbám ktoré sa hrávali. Mnohé z nich prevzali aj iné skupiny.
             Bol jedným zo zakladateľov a vydavateľov časopisu Zvonky (od roku 1982 a dnes na internete), jedným zo zakladateľov a po 15 rokov aj jedným z hlavných organizátorov najväčšieho festivalu country, folk a bluegrassovej hudby na Slovensku   - bratislavského festivalu COUNTRY - ktorý významne ovplyvnil vývoj slovenského bluegrassu
a ktorý svojím rozsahom,  a popularitou a zvukom aj u kapiel zo zahraničia, nebol na Slovensku do dnes prekonaný. So svojou agentúrou BGMC sa po skoro 10 rokov podieľal aj na organizovaní niekoľkých ďalších festivalov a koncertov prevažne s účasťou zahraničných kapiel, alebo naopak sprostredkovaním slovenských a českých kapiel na zahraničné scény.  Bol jedným zo zakladateľov a dlhoročný člen predstavenstva Slovenskej Country Asociácie (SAHC) a tak isto neskôr aj Slovenskej Bluegrassovej Asociácie (SKBMA), členom redakcie spravodaja SkBMA, ale hlavne stál pri zrode bluegrassu na Slovensku. Patrí zrejme k asi piatim, alebo šiestim ľuďom na celom Slovensku,  ktorý si o sebe môžu povedať, že aj vďaka nim sa na Slovensku hrá bluegrass a že sa hrá tak ako sa hrá.
     Ako hudobník získal svoje prvé uznanie aj keď nie na bluegrassovej scéne už v roku 1978 keď získal "bronzovú plaketu" ako gitarista. Neskôr už potom so skupinou BG Album v rokoch 1985 a 1986 na festivale Banjo Jamboree Kopidlno kde táto určite aj jeho pričinením získala ocenenie objav roka a vokál roka v rámci celého vtedajšieho Česko-Slovenska. Neskor v rokoch 1986, 1987, 1988 a  1989 ďalšie ocenenia okrem iného aj zvláštnu cenu za hru na banjo a prejav. V roku  1995 so skupinou BG Album získal od SAHC ocenenie ako najlepšia skupina roka, v roku 1995 a 1996 bol ocenený v Zvonky Award ako "banjista roka". V roku 1999 mu na festivale v Hornej Porube bola za jeho prínos pre slovenský bluegrass udelená prestížna cena „Člen Bluegrassovej Siene Slávy“. Nakoniec v roku 2000 získal so skupinou Steam ocenenie "Objav roka" a o rok neskôr v roku 2001 znovu ocenenie za hru na banjo a skupina Grunt iste aj jeho pričinením získala špeciálne ocenenie za prejav na festivale Strunnobranie v Banskej Štiavnici

        V súčasnosti nehráva v stálej kapele. Vidieť ho ale možno ako hosťa v príležitostných zostavách a občas zavíta aj do štúdia. Venuje sa hlavne vyučovaniu hry na 5str banjo a aj spevu. Vychoval a ovplyvnil už mnoho žiakov z ktorých sa stali neskôr špičkový a uznávaný banjisti. A vidieť ho možno aj na workshopoch a dielňach.
        Napísal niekoľko kvalitných učebníc hry na banjo ktoré majú veľmi dobrú odozvu ako na Slovensku tak aj v Čechách a sú jediné v slovenčine. Prvá vznikla už v roku 1992 a bola to vlastne prvá učebnica svojho druhu čo do rozsahu a obsahu v našich lokalitách. Dnes sú dokončené už štyri učebnice a pracuje na piatej. Sú rozsiahle a väčšinou tématicky zamerané na určitú oblasť hry a techniky. Určené sú ako úplným začiatočníkom, tak aj pokročilým hráčom. A nezanevrel ani na skladanie hudby a písanie textov.

(c) P.Pačesa 2006 (Upravené so súhlasom autora )

Celkom hore - BG Album na Country 84 Martin Jurík, Tomáš Merganc, Ján Bratinka, Vlado Bachratý (mimo fotku)
Dolu -
Grunt 2006 Ján Mezey, Libor Babuliak, Jozef Raučina, Ján Bratinka
Vpravo -
Steam na EWOB 2002 v Holandsku
Peter Davidek, Barbora Streicherová, Peter Baláž, Ján Bratinka, Adrian Minarovič

Fotoalbum:

     
Čmeliaci - Tomotej Ježko, Fero Jurovaty, Stano Abbaffy, Vlado Kuláš, Ján Bratinka, Henrich Novák BGAlbum - Country 83 - Vlado Bachratý, Martin Jurík, Tomáš Merganc, Ján Bratinka BGAlbum - Porta 88 - Henrich Novák, Dušan Bachratý, Kata Pořízková, Ján Bratinka, Tomáš Merganc
BGAlbum - Lohnsburg 91 - Emil Formánek, Dušan Bachratý,  Ján Bratinka, Tomáš Merganc
BGAlbum - Country 94 - Dušan Bachratý,  Michal Vavro,  Ján Bratinka, Tomáš Merganc BGAlbum - PapasTapas 97 - Dušan Bachratý, Ján Bratinka, Ferko Machotka, Tomáš Merganc

Ján Bratinka a Tony Trischka - Bratislkava 92 BGAlbum s hosťami - Bratislava 92 - Ján Bratinka, Tony Trischka, Emil Formánek, Tomáš Merganc, Bepe Gambeta
Session s Tony Trischka, Bepe Gambeta, Emil Formánek, Ján Bratinka
Ej - Ratlesnake 93 - Emil Formánek, Ján Bratinka Steam - EWOB 2002 - Adrian Minarovič, Peter Baláž, Barbora Streicherová, Ján Bratinka, Peter Davidek Steam - EWOB 2002 - Adrian Minarovič, Peter Baláž, Barbora Streicherová, Ján Bratinka, Peter Davidek


Steam - Trnava Dobrofwst - Adrian Minarovič, Peter Baláž, Peter Davidek, Barbora Streicherová, Ján Bratinka
Grunt - EWOB 2002 - Adrian Minarovič, Braňo Polák, Libor Babuliak, Ján Bratinka Grunt - EWOB 2003 - Libor Babuliak, Jan Mezey, Jozef Raučina, Ján Bratinka


Grunt - Poruba 2010 - Jan Mezey, Libor Babuliak, Jozef Raučina, Ján Bratinka Grunt - Bratislava 2009 - Jan Mezey, Libor Babuliak, Jozef Raučina, Ján Bratinka V štúdiu PRO Art Považská Bystrica - pri nahrávani CD BGalbum - Čas letíHilibili - komerčná rakúska country skupina.
     

Ocenenia za hudbu:
Poznámka:
Na všetky texty, články, grafiku, obrázky, ako aj tabulatúry, texty piesní a midi umiestnené na tejto stránke sa vzťahujú autorské práva a nesmú byť bez súhlasu autora ani ako celok a ani ako ich časť umiestnené na iných stránkach, či publikáciach, použité v prednáškach, alebo ako učebný, alebo výkladový materiál a aj akokoľvek ďalej šírene a kopírované.. Porušenie tohoto pravidla je považované za porušenie autorského zákona.
(c) Ján Bratinka 1992 - 2024